Departament Konsularny
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Wypełnienie formularza wniosku wizowego

 

Witamy na specjalnej stronie internetowej Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Na tej stronie można wypełnić i wydrukować formularz wizowy w celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej

Country (select the country where you will be applying for your visa)

Należy wskazać kraj siedziby placówki dyplomatycznej, urzędu konsularnego, w którym otrzyma Pan/i wizę.
Hints and help language

Wskazać język, w którym wyświetlać się będą podpowiedzi do wypełnienia formularza

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, proszę upewnić się, że posiadają Państwo:

 1. Przeglądarka internetowa obsługującą szyfrowanie 128-bitowe z włączonym JavaScript. Obecnie obsługujemy Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej oraz Mozilla Firefox w wersji 3.6 i wyższej. Nie gwarantujemy poprawnego działania strony z wykorzystaniem innych przeglądarek.
 2. Program do przeglądania i wydruku plików w formacie PDF. Zalecamy program Adobe Acrobat Reader.
 3. Atramentowa lub laserowa drukarka do wydruku formularza wniosku wizowego.
 4. Państwa ważny paszport..
 5. Dokumenty, niezbędne do uzyskania wizy rosyjskiej zgodnej z celem Państwa wyjazdu i czasem pobytu.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wizy (wykaz niezbędnych dokumentów, tryb złożenia dokumentów, wymagane parametry fotografii, opłaty, termin odbioru i t.p.) mogą Państwo uzyskać wyłącznie w tej placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym Federacji Rosyjskiej w której będą Państwo składać dokumenty celem uzyskania wizy.

Uwaga przy wstrzymaniu wypełniania formularza na czas dłuższy niż 20 minut, sesja zostanie zamknięta. W przypadku, jeśli Pastwo nie zapisali numeru wniosku lub nie zachowali kopii roboczej, należy rozpocząć wypełnianie ponwnie.

Sposób wypełnienia elektronicznego formularza wniosku wizowego

 1. Z wyświetlonej listy „Kraj“, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna, urząd konsularny Federacji Rosyjskiej lub Rosyjskie Centrum Wizowe,wybrać kraj gdzie Państwo zamierzają wnioskować o uzyskanie wizy.
 2. Z wyświetlonej listy „Język podpowiedzi“ proszę wybrać odpowiedni język. Podpowiedzi te będą wyjaśniać sens pytań, na które należy udzielić odpowiedzi. Jeśli do podpowiedzi wybrali Państwo język rosyjski, wszystkie odpowiedzi na pytania wniosku wizowego należy wprowadzać wyłącznie w języku rosyjskim za wyjątkiem nazwisk, imion, adresów i nazw instytucji, które należy wpisać w języku angielskim. W przypadku wyboru języka innego niż rosyjski, wszyskit Państwa odpowiedzi powinny być wpisane w języku ojczystym z wyłącznym wykorzystaniem znaków alfabetu łacińskiego. W razie występowania w nazwisku lub imieniu znaków alfabetu języka ojczystego nie zawartych w alfabecie łacińskim (takich, jak Ñ, É, Ü, Ā, Ŏ lub Ç), przy wypełnianiu poszczególnych pól formularza należy wpisać transliterację, umieszczoną w pierwszym odczytywanym elektronicznie wierszu wpisu w Państwa paszporcie. Na przykład, jeśli zapis na stronie z fotografią wygląda następująco: «Séo Türre», to we wniosku wizowym należy wpisać imiona i nazwisko z powyższego wiersza.
  P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14
 3. W celu rozpoczęcia wypełniania nowego formularza wniosku należy kliknąć przycisk „Wypełnij nowy wniosek”. Aby kontynuować wypełnianie formularza, edytować wcześniej wypełniony formularz, utworzyć nowy formularz na bazie uprzednio wprowadzonych danych, proszę kliknąć przycisk „Otwórz wcześniej wypełniony formularz”.
 4. Należy zapisać numer wniosku wskazany w górnym prawym rogu strony. Będzie on potrzebny do dalszego wypełniania wniosku w przypadku przerwania sesji. Celem zachowania kopii roboczej formularza należy skorzystać z przycisku „Zachowaj kopię”.
 5. Proszę postępować według instrukcji zamieszczonych na każdej stronie formularza wniosku. Pola zaznaczone symbolem „*” należy wypełnić obowiązkowo. W razie pomyłek przy wypełnianiu lub braku wypełnienia pól obowiązkowych, zostaną one zaznaczone i pojawi się pod nimi komunikat o błędzie, który należy skorygować.
 6. Proszę wydrukować formularz wniosku na drukarce UWAGA: nie należy zachowywać pliku PDF z formularzem na komputerze, do którego mogą mieć dostęp osoby niepowołane do przeglądu lub zapisu Państwa danych osobowych. W wypadku zachowania formularza wniosku na twardym dysku wspólnych lub publicznych komputerów, na przykład w kawiarence internetowej lub bibliotece, inni użytkownicy mogą odnaleźć i otworzyć Państwa wniosek.
 7. Na wydrukowany formularz należy nakleić Państwa fotografię Wymiar 3,5 x 4,5, wykonaną nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego, umieścić datę i podpis oraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do uzyskania wizy udać się do placówki dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub Rosyjskiego Centrum Wizowego celem otrzymania wizy.

UWAGA! Wypełnienie elektronicznego formularza wizowego jest jedynie początkowym etapem procedury uzyskania wizy. Celem otrzymania wizy powinni Państwo przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty w placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub Rosyjskim Centrum Wizowym, które zostały wskazane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wizowego.

Elektroniczny formularz wizowy będzie przechowywany przez okres 30 dni od daty jego ostatniego zachowania.

Dane zamieszczone we wniosku powinny być pełne i rzetelne. Podanie fałszywych informacji może skutkować odmową wydania lub anulowaniem już wydanej wizy, jak również innymi działaniami, przewidzianymi prawem Federacji Rosyjskiej.

Zaznaczyć tę opcję w celu wypełnienia nowego wniosku
Wybrać tę opcję w celu wypełnienia wniosku, edycji uprzednio wypełnionego formularza, przeglądu i wydruku wcześniej wypełnionego formularza, utworzenia nowego wniosku na bazie poprzednio wprowadzonych danych.