Konzulární odbor
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace

Vyplnění elektronických formulářů vízových dotazníků

 

Vítáme Vás na speciálním webu Konzulárního odboru MZV Ruské federace Na tomto webu můžete vyplnit elektronický formulář vízového dotazníku (žádosti o vízum) a vytisknout vízový dotazník pro vyřízení víza do Ruské federace

Country (select the country where you will be applying for your visa)

Uveďte stát, kde se nachází Ruské velvyslanectví nebo kozulární úřad, kde budete žádat o vízum
Hints and help language

Uveďte jazyk, ve kterém budou uvedeny nápovědy během vyplnění dotazníku (žádosti o vízum)

Před vyplněním dotazníku (žádosti o vízum) se přesvědčte, že máte k dispozici:

 1. Internetový prohlížeč, který podporuje 128-bitovou úroveň šifrování, se zapnutým JavaScriptem. Momentálně podporujeme Internet Explorer verzi 7.0 nebo vyšší, a Mozilla Firefox verzi 3.6 nebo vyšší. Nemůžeme zaručit spávné fungování webu při použití jiných prohlížečů.
 2. Program pro prohlížení a tisk souboru PDF. Doporučujeme Adobe Acrobat Reader.
 3. Inkoustová nebo laserová tiskárna pro tisk vízového dotazníku (žádosti o vízum).
 4. Váš platný národní pas.
 5. Doklady pro vyřízení ruského víza v souladu s účelem Vaší cesty a dobou jejího trvání

Podrobnou informaci ohledně vyřízení víza (seznam potřebných dokladů, postup při podání dokladů, požadavky ohledně fotografii, cenu, lhůtu vyřízení atd.) můžete obdržet pouze na tom diplomatickém úřadu, konzulárním úřadu Ruské federace nebo v Ruském vízovém centru, kde budete podávat doklady k vyřízení víza.

POZOR: Pokud v průběhu vyplňování dotazníku (žádosti o vízum) uděláte přestávku delší než 20 minut, automaticky vyprší platnost stránky. Pokud jste si nezapsal číslo dotazníku a neuložil ho jako koncept, budete muset začít vyplňování znovu,

Postup při vyplňování elektronického formuláře vízového dotazníku (žádosti o vízum)

 1. Vyberte z otevíracího se seznamu „Stát“ název státu, kde se nachází diplomatický úřad, konzulární úřad Ruské federace nebo Ruské vízové centrum, kde budete podávat doklady k vyřízení víza.
 2. Vyberte z otevíracího se seznamu „Jazyk nápovědy“ potřebný jazyk. Tyto nápovědy vysvětlí význam otázek, na které budete odpovídat. Pokud jako jazyk nápovědy vyberete ruštinu, budete muset všechny odpovědi na otázky vízového dotazníku (žádosti o vízum) psát výhradně v ruštině, kromě příjmení, jmén, adres a názvů organizací, které bude potřeba uvést v angličtině. Pokud bude vybrán jiný jazyk než ruština, všechny Vaše odpovědi musí být v angličtině s použitím výhradně latinky. Pokud v příjmení nebo jménech máte národní písmena, která latinka nemá (jako např.Ň, É, Ü, Ç atd.), pak při vyplňování odpovídajících položek dotazníku vyplňte jejich transliteraci, která je uvedena na prvním elektronicky čitelném řádku Vašeho pasu (v pasu dole na stránce s pasovými údají). Například, pokud jméno v pase je „Zdeněk Novák“, je při vyplňování vízového dotazníku nutno použit transliteraci z prvního elektronicky čitelného řádku – „Zdenek Novak“.
  P<CZENOVAK<<ZDENEK<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  L898902C<3CZE6908061F9406236ZE184226B<<<<<14
 3. Abyste mohl začít vyplňovat nový dotazník (žádost o vízum), klikněte na „Vyplnit nový dotazník“. Pro pokračování vyplňování dotazníku, úpravu již vyplněného dotazníku, zkontrolování a tisk již vyplněného dotazníku, vytvoření nového dotazníku na základě dříve uvedených údajů klikněte „Otevřít vyplněný dotazník“.
 4. Zapište si číslo dotazníku (žádosti o vízum), které bude uvedeno v horním pravém rohu žádosti. Budete ho potřebovat pro pokračování vyplňování dotazníku v případě, že se vyplňování přeruší. Pro uložení konceptu dotazníku klikněte „Uložit koncept“.
 5. Dodržujte návody na každé stránce dotazníku (žádosti o vízum). Body označené znakem «» (uvozovkami) jsou povinné pro vyplnění. Pokud při vyplňování uděláte chybu nebo nevyplníte povinné body, budou označeny červeným rámečkem a pod ními se objeví zpráva o chybě, kterou je nutno opravit.
 6. Vytiskněte vízový dotazník (žádost o vízum) na tiskárně. POZOR: Neukládejte PDF-soubor s dotazníkem (žádosti o vízum) na počitáči, který může být zpřístupněn tomu, kdo nemá povolení k prohlížení nebo opsání Vašich osobních údajů. Pokud uložíte dotazník na pevný disk (harddisk) společných nebo veřejných počitáčů, např. počitáčů v internet-kavárně nebo knihovně, jiní uživatelé mohou najít a otevřít Váš dotazník.
 7. Nalepte na natištěný dotazník (žádost o vízum) Vaši fotografii 3,5 х 4,5 cm, která byla zhotovena nejdéle půl roku před podáním žádosti, podepište se a uveďte datum, a spolu s jinými doklady potřebnými pro vyřízení víza se obráťte pro získání víza na diplomatický úřad, konzulární úřad Ruské federace nebo na Ruské vízové centrum.

POZOR! Vyplnění elektronického formuláře vízového dotazníku (žádosti o vízum) je jenom prví krok v postupu k obdržení ruského víza. Pro podání dokladů a vyřízení víza se obráťte se všemi potřebnými doklady na diplomatický úřad, konzulární úřad Ruské federace nebo na Ruské vízové centrum, které jste zadal při vyplnění elektronického formuláře vízového dotazníku.

Elektronický formulář vízového dotazníku (žádosti o vízum) bude uložen v systému po dobu 30 dní od jeho posledního uložení.

Údaje uvedené v dotazníku (žádosti o vízum) musí být úplné a pravdivé. Jakékoliv nepravdivé údaje mohou vést k zamítnutí vydání víza nebo anulaci (zrušení) již vydaného víza a jiné následky v souladu se zákony Ruské federace.

Vyberte tento bod pro vyplnění nového dotazníku
Vyberte tento bod pro vyplňování nového dotazníku (žádosti o vízum); pro úpravu již vyplněného dotazníku; pro zkontrolování a tisk již vyplněného dotazníku; pro vyplnění nového dotazníku na základě dříve zadaných údajů.